Nieuwe tijden

De aanslag in Nice heeft op een bijzonder pijnlijke manier aangetoond dat we dringend een andere mindset moeten kweken.

Onze veiligheidsdiensten zijn niet opgewassen tegen de “nieuwe” methodes die gebruikt worden door individuen die onze westerse manier van leven willen destabiliseren. dit is geen kwestie van budgetten, het is gewoonweg onmogelijk om alles te voorzien en alles te beveiligen.

Over terreurbestrijding

Proactieve, defensieve, ontradende, dwangmatige terreurbestrijding in een notendop:

Proactieve terreurbestrijding

Het observeren en afluisteren van verdachten kan ervoor zorgen het nooit tot een actie komt.

Meer inzetten op proactieve terreurbestrijding is noodzakelijk maar als we er het Nice dossier even bijnemen zien we dat ook dit kan falen. Als niks erop wijst dat iemand radicaliseert kan er ook niet proactief worden opgetreden.

Verhoogde budgetten zullen er vooral voor zorgen dat we de terroristen en hun eventueel netwerk sneller kunnen ontmantelen. Daardoor vergroot uiteraard ook de kans dat geplande aanslagen verijdeld worden maar dat is dan eerder een kwestie van geluk.

Defensieve terreurbestrijding

Bij defensieve terreurbestrijding gaat men proberen om de kans op een aanslag te verminderen of om de impact van een aanslag te minimaliseren.

Moshe Dayan, die Israëlisch minister van buitenlandse zaken was in de jaren ’70 zei ooit dat een terroristische aanslag meer van een natuurramp heeft dan van een oorlogsdaad. Als je ervan uitgaat dat er een aanslag kan of zal gebeuren kan je de impact ervan verminderen en kan je alles voorzien om na de feiten de nodige zorg te bieden aan de slachtoffers en hun familie.

Terreurbestrijding door ontrading

Een methode die kans maakt in een pre-radicalisering stadium is het ontraden. Militaire specialisten spreken hier van de naïeve methode. Zodra een kandidaat is opgenomen in een groep is de kans dat hij door deze methode van zijn plannen afziet zo goed als onbestaand.

Terreurbestrijding door dwang

De aanval is de beste verdediging, maar soms ook niet. Vanuit de perceptie van de terroristen en hun sympathisanten zijn onze regeringen al schuldig aan uitlokking. Het platbombarderen van zogenaamde terroristische bolwerken is enkel olie op het vuur.

Deze methode stelt de uitvoerders feitelijk gelijk aan de terroristen. De geschiedenis leert ons dat schuldig zijn een kwestie is van perceptie.

Het gaat wel weer voorbij

Ik ben fan van het optimisme maar ik ben nog net iets meer fan van realisme. De huidige wereldpolitieke spelletjes in acht genomen lijkt het me geen goed plan om ervan uit te gaan dat we binnenkort geen last meer zullen hebben van situaties zoals die in Parijs, Brussel en Nice. Het is u trouwens waarschijnlijk al opgevallen dat er net meer incidenten zijn dan pakweg 2 jaar geleden.

Het gaat dus niet zomaar voorbij.

Wat nu?

De regering zal ongetwijfeld haar ding doen. Langs de ene kant steunen ze de bombardementen, langs de andere kant zetten ze in op proactieve en defensieve terreurbestrijding. Via straathoekwerking  en andere initiatieven proberen ze invloed uit te oefenen op jongeren. Het blijft echter dweilen met de kraan open.

De mensen op straat, diegenen waarop we rekenen als het fout gaat zijn onderbemand en beschikken over onvoldoende budget om op een deftige manier te trainen. Op de koop toe hebben ze net iets te weinig bevoegdheden. Dat laatste leidt trouwens tot spannende situaties in probleemwijken die rechtstreeks gerelateerd zijn aan radicalisering.

Het lijkt me verstandig om zelf met je veiligheid en de veiligheid van je gezin bezig te zijn en er niet zomaar vanuit te gaan dat de politie of het leger voor je zal zorgen.

De aanslag in Nice was geen nieuwe werkwijze, het was er één waarmee de veiligheidsdiensten geen rekening hielden. Dit ondanks het feit dat het al eerder gebeurde. Dat is geen verwijt, het is een vaststelling. De expertise van de Israëlische veiligheidsdiensten kan hier van onschatbare waarde zijn. Hier en in de buurlanden lopen we nog teveel achter de feiten aan.

Zou ik niet beter een vuurwapen kopen?

“Dan knal ik zo’n terrorist door zijn kop”, las ik onlangs als reactie op een post. Mijn antwoord: “geloof dat nooit”. Als je niet goed getraind bent dan is de kans groot dat je een onschuldige omstaander neerschiet. En dan? Wil je dat op je geweten?

Ik wil ook gerust alle “jamaar’s” counteren. Bij voorbeeld de “jamaar ik zit bij een schietclub”: en daar schiet u vanuit concealment op een bewegend doel na een onverwachte trigger?  Ik dacht het niet. En zoja, proficiat, voeg er nu nog zware stress aan toe.

 

En ontwapenen?

Sommige zaken zijn niet te ontwapenen. Hoe hou je een aanstormende vrachtwagen tegen? Dit hoort bij het defensieve waarbij we uitgaan van het feit dat zoiets kan gebeuren en bijvoorbeeld betonnen blokken plaatsen voertuigen tegen te houden. Het afstappen van de traditionele technieken waarbij werd ingezet op explosieven leidt ook tot kleinschalige aanvallen met bijl of mes. Het zou me niet verwonderen mochten de terroristen binnenkort gebruik maken van nog andere instrumenten en wapens.

Vermijden, ontwijken en vluchten moet de prioriteit zijn maar wat als als je plots oog in oog staat met een gewapende terrorist?  Vanop de bank is het gemakkelijk: ontwapenen. Dat is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan. We horen vaak verhaaltjes van mensen die het hoge woord nemen als het over dit onderwerp gaat en er zijn duizenden how-to’s te vinden op Youtube. Eén ding hebben ze gemeen: ze handelen nooit over de psychologische drempels, laat staan impact. Je zit in een levensbedreigende situatie. Mij lijkt het dan evident dat je op zeker speelt.

Ontwapenen van een rubber mes of pistool in een trainingzaaltje is van een gans andere orde dan het ontwapenen van een echt mes of pistool. De sensei’s die met veel overtuiging in hun kimono op blote voeten een mooie choreografie neerzetten hebben vaak nog nooit een echt pistool in de hand gehad, stonden nog nooit in de vuurlijn van een vuurwapen of steek/snijlijn van een mes. Toch verkondigen ze hun techniek met overtuiging, alsof ze het al 100 keer hebben meegemaakt. Ik kan me nog levendig mijn confrontatie met een aanstormende schaars geklede gespierde kerel met machete herinneren. Ik denk dat ik hem zelfs nog zou herkennen en de emoties van toen zal ik nooit meer vergeten. Dat gevoel heeft me ertoe aangezet om bijzonder ernstig met de materie bezig te zijn. Dat was eind jaren 80. Nu, 30 jaar en honderden incidenten later zal je me mijn uitleg telkens in context horen plaatsen. Ontwapenen ja, als het echt niet anders kan en onder een hoop voorwaarden met een hoop voorbehoud. Het laatste dat ik zou willen is dat één van mijn leerlingen gekwetst raakt omdat ik hem te zelfzeker heb gemaakt.

Conclusie: onze nieuwe mindset

De nieuwe mindset is in één zin samen te vatten: wees alert en meld verdachte zaken.

We moeten meer partner worden van de veiligheidsdiensten.

Het probleem is echter dat we niet goed weten waarop we moeten letten. Als we alles gaan melden zal de alertheid bij de veiligheidsdiensten dalen waardoor mogelijks ook de efficiency van het plan daalt. We moeten dus leren waarop we moeten letten.

In een vorige post (waakzaamheid in turbo stand) had ik het over “eerlijke signalen”, signalen die kunnen worden gebruikt om op een betrouwbare manier gedrag te voorspellen. Mensen die iets van plan zijn gedragen zich voorspelbaar. In die zelfde post staat ook het ganse verhaal over Combat Profiling. Een must-read voor mensen die professioneel geïnteresseerd zijn in de materie.

Tenslotte nog een kleine opmerking voor de mensen van de politie en de militairen die bewakingsopdrachten uitvoeren (waarvoor dank trouwens): we werken hier vaak op bovenstaande thema’s én we hebben een groepje pro’s die bereid zijn info en trainingsmethodiek te delen. Contacteer me gerust.

Luc Van Laere

europeankravmagaacademy@gmail.com

Hoofdinstructeur European Krav Maga Academy

 

Waakzaamheid in turbo stand!

Naar aanleiding van vele verloren levens en miljoenen dollars schade door onder andere bernbommen en zelfmoordaanslagen ontwikkelde de US Marine Corps War-Fighting Lab in 2007 een programma dat de Marines in de mogelijkheid moest stellen om op een gestructureerde manier aan preventie te doen. Tot dan waren hun acties vaak reactief. Het probleem was dat het systeem toepasselijk moest zijn bij situaties waar het onderscheid tussen burgers en terroristen niet op het eerste zicht duidelijk is. Het resultaat van de inspanningen, de Combat Hunter cursus is vandaag de standaard als het om preventie gaat. Een standaard die we ook als burger, weliswaar in aangepaste vorm kunnen toepassen.

De EKMA doet al jaren onderzoek naar threat behavior indicators, pre assault cues en dadergedrag met het Combat Hunter programma als basis. We gebruiken de kennis en onderzoeksresultaten tijdens onze lessen en workshops om onze leerlingen in staat te stellen ‘moeilijke’ situaties te vermijden. Door de jaren heen hebben we een goede reputatie opgebouwd als het gaat om preventie expertise en door de recente gebeurtenissen is de drang groot om de informatie vrij te verspreiden, maar…

Het zou absurd zijn om hier zomaar het volledig systeem uit de doeken te doen, vooral omdat ook mensen met slechte bedoelingen mee kunnen lezen. We blijven dus bewust aan de oppervlakte. Toch zijn er een aantal zaken die we gerust kunnen meedelen, omdat ze algemeen bekend zijn of omdat er simpelweg niks aan te doen is. Net op het vlak van onvermijdelijke indicatoren is het systeem bijzonder sterk.

Het zesde zintuig

“Ik had een voorgevoel dat er iets niet klopte, het haar op m’n rug kwam recht…”, is één van de meest gehoorde zinnen in een debriefing of een gesprek na de feiten. Dat voorgevoel komt van een heel oud deel in onze hersenen, de amygdala die deel uitmaakt van het lymbisch systeem. Dat deel is constant aan het werk en identificeert gevaar, los van andere hersendelen. De amygdala legt verbanden tussen de informatie van onze zintuigen en koppelt die aan emoties. Bij detectie van gevaar maakt het uw lichaam klaar om te vluchten of vechten en soms spannen daarbij de haarspiertjes in de nek op. Het voorgevoel is dus verklaarbaar en heeft niks met magische krachten te maken.

Wetenschappelijk verantwoorde waakzaamheid

Het Combat Hunter programma kent 3 belangrijke peilers: observation, combat tracking en combat profiling. Omdat observation en tracking eerder iets is voor militairen en politiemensen, hebben we het in dit artikel vooral over profiling.

Het doel van het geheel is de schapen (ongewapende, onschuldige burgers) te leren onderscheiden van de wolven in schaapskleren…

Profileren op basis van menselijk gedrag vergt een aantal belangrijke vaardigheden: u moet actief bewust zijn van je omgeving, u moet een gevoeligheid hebben voor gedragsbasislijnen en anomalieën en u moet kritisch kunnen denken. Tenslotte moet u een correct besluit kunnen vormen en daar de meest aanvaardbare handeling tegenover kunnen stellen. Dat laatste is voor burgers bijna altijd beperkt tot veilig wegkomen en melden.

Wat combat profiling niet is!

Combat profiling heeft niks te maken met raciale, ethnische, religieuze of psychologische / persoonlijkheidsprofilering en evenmin met daderprofilering. Daderprofilering is een werk dat zich na de feiten afspeelt. Combat profiling is een proactieve tool.

Universeel gedrag

Verschillende studies hebben aangetoond dat we meer op elkaar lijken dan we denken. We veronderstellen dat iemand aan de andere kant van de aardbol zich helemaal anders gedraagt dan ons, maar in essentie zijn er bijzonder veel overeenkomsten. Alex Pentland, directeur van het Massachusetts Institute of Technology Human Dynamics Laboratory bestudeerde en beschreef wat hij ‘eerlijke signalen’ noemt. Signalen die kunnen worden gebruikt om op een betrouwbare manier gedrag te voorspellen. Anderen zoals Donald E. Brown stelden vast dat er universele gedragingen zijn en het zijn net die gedragingen en signalen die we gaan gebruiken om te profileren.

Wat weten we over mensen?

Mensen zijn gewoontedieren, ze zijn lui, ze vluchten, vechten of bevriezen in een stresssituatie, mensen liegen niet zo goed als ze denken, ze maskeren hun bedoelingen op een inefficiënte manier, ze kunnen niet goed multitasken, ze zijn niet polyvalent in de uitvoering van taken en ze zijn voorspelbaar. Mensen hebben de onhebbelijke gewoonte te denken dat ze uniek zijn… en mijn excuses als ik daarmee op uw tenen trap maar we lijken echt wel heel hard op elkaar.

Gedragsbasislijnen en afwijkingen

Een behavioral baseline of gedragsbasislijn is afhankelijk van diverse factoren zoals locatie en tijdstip. Ook het aantal personen in de situatie zal bepalend zijn voor het gemiddeld gedrag van een individu. Neem een markt op een zonnige ochtend. 20°, relatief druk. Als je het gedrag van de aanwezigen analyseert zullen je een aantal zaken opvallen:

  • Mensen hebben diverse redenen om aanwezig te zijn, je hebt gehaaste bewuste kopers, impulskopers, toeristen, begeleiders/partners met tegenzin, marktkramers, politiemensen, kinderen,… elk gedraagt zich op een specifieke manier.
  • Je kan diverse wandelpatronen vaststellen, de ene begint links en loopt de ganse markt markt af en kijkt enkel naar de kraampjes die zich links van hem/haar bevinden en de andere loopt kriskras over de markt. Nog een ander gaat doelgericht naar 1 of meerdere kraampjes om daarna huiswaarts te keren.
  • De meeste mensen zijn relax, behalve de begeleiders/partners met tegenzin.
  • Mensen lopen zacht tegen elkaar aan zonder dat daar problemen door ontstaan.
  • Als er bijvoorbeeld plots een fanfare begint te spelen zal het gedrag van de meeste mensen veranderen. Een gehaaste bewuste koper kan zenuwachtig worden omdat hij denkt dat de fanfare hem in de weg zal lopen.
  • Er kunnen groepjes ontstaan, kennissen die elkaar (toevallig) tegenkomen en aan de praat geraken. Soms tot ergernis van anderen.
  • Door de temperatuur is het niet ongewoon dat mensen hun marktbezoek onderbreken voor een drinkpauze.

Bovenstaande ruwe gedragsbasislijn is bijzonder algemeen en daarom gaan we een aantal zaken toevoegen.

We gaan menselijk gedrag opsplitsen in 6 domeinen: 1) Kinesics: bewuste en onbewuste lichaamstaal. 2) Biometric Cues: auto- biomechanische respons 3) Proxemics: interpersoonlijke ruimte interactie 4) Geographics: gedragspatronen binnen een omgeving 4) Iconography: expressie door symbolen  en 6) Atmospherics: collectieve gedragingen die een sfeer creëren in een bepaalde omgeving. Door het bestuderen van die domeinen en het vaststellen van anomalieën op voor ons toepasselijke gedragsbasislijnen kunnen we met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid analyses maken.

Gedragsclusters

Stel dat u een afwijking ontdekt, wat dan? Stel dat de fanfare begint te spelen en de gehaaste bewuste koper wordt plots helemaal relax en begint zelfs mee te dansen, is dat dan een reden om weg te gaan en de politie te bellen? Uiteraard niet. We hebben net iets meer nodig om een correcte analyse te kunnen maken. Er zijn een aantal afwijkingen nodig om tot actie over te gaan.

Praktische toepassing

Door het trainen van praktijksimulaties met ervaren acteurs is er na een aantal sessies al een waarneembare verbetering van de waakzaamheid. Het bewust doorlopen van alle stappen van het proces  (en de daarmee gepaard gaande stappen van de Cooper Color Code) resulteert in een verhoogde waakzaamheid zonder paranoia.

We merken bijvoorbeeld dat politiemensen vaak nogal onbewust die anomalieën oppikken. Als we even teruggaan naar de marktsituatie dan zou de ervaren agent waarschijnlijk iemand met een lange jas die niet naar de kraampjes kijkt als verdacht bestempelen. Vanaf dat moment zal de politieman extra waakzaam worden. De man met lange jas ziet de politieman dichterbij komen, draait z’n hoofd en wandelt hij eerst rustig verder maar versnelt zijn pas na een paar stappen. Nu weet onze agent zeker dat er iets aan de hand is. Hij versnelt, interpelleert de man die duidelijk bezweet is, en vraagt om zijn identiteitskaart. Onze politieman let op de handen van de man, ze trillen… op de koop toe begint hij te trappelen en op dat moment beslist de politieman de man vast te nemen. Weet u waarom?

De beslissing om de man vast te nemen is het resultaat van de som van alle anomalieën. Sommige zaken, zoals dat zweten zijn normaal met die lange jas in die 20°.

Combat profiling na 22/3

Zoals hierboven staat zou het leuk zijn om nu een oplijsting te kunnen maken van gedragsclusters die van toepassing zijn bij het opsporen van mensen die van plan zijn een terroristische actie te ondernemen. Er is een belangrijke reden om dat niet in detail te doen. Het is niet de bedoeling om het werk van de veiligheidsdiensten te bemoeilijken, integendeel.

U zult het dus moeten stellen met een acroniem: ALERT.

ALERT

Ja, ik heb er eentje!

Een beslissing nemen op basis van onvolledige gegevens is altijd moeilijk, zelfs als u de tijd heeft om na te denken. Als individu en burger beschikken we ook niet over de middelen om correct te handelen, we moeten die taak overlaten aan de veiligheidsdiensten.

Ik heb de afgelopen dagen tientallen debatten gevoerd met bezorgde burgers en politiemensen en het gesprek kwam vaak op de vraag: “Wat kan ik doen als ik een zelfmoordterrorist zie die een bom tot ontploffing wil brengen?”. Mijn standaard antwoord is altijd “wegwezen en melden”, waarna mijn gesprekspartner voorspelbaar “ik zou me schuldig voelen” terugkaatst. Er zijn echter een aantal argumenten om niet zelf in te grijpen. Luidkeels “bom” roepen zal vaak niks helpen en als u zich vergist zijn de gevolgen niet te overzien. En dan heb ik het niet alleen over de financiële gevolgen, in de chaos kunnen mensen, vooral kinderen ernstig gewond raken. Fysieke actie dan? En aan wat had u precies gedacht? Waar u in uitzonderlijke situaties bij een met vuurwapen bewapende aanvaller of terrorist nog een beetje kans maakt is de kans op een positieve uitkomst in dit geval onbestaand. Wegwezen en melden is dus de meest verstandige keuze. U geeft de hulpdiensten hiermee de mogelijkheid om vroegtijdig actie te ondernemen.

 

Luc Van Laere

Wens je Krav Maga te volgen? Er zijn 2 opties: de gewone lessen en trainingen en de cursussen. Voor de gewone lessen en trainingen kan je gratis een aantal sessies meedoen na reservatie. Voor de cursussen is dat uiteraard niet mogelijk. Meer info over de cursussen staat hier.

Bronnen:

Gavin De Becker, The Gift Of Fear, 1997
USMC, Combat Hunter Course, 2007
Alex Pentland, Honest Signals, 2008
Donald E. Brown, Human Universals, 1991
Horne / Riley, Left of Bang, 2014