Kinderen / jongeren

Nathalie

De door ons behandelde thema’s zijn specifiek van toepassing op de doelgroep. We hebben vooral aandacht voor de praktische kant van het verhaal. Het sleutelwoord is ‘weerbaarheid’. Mentaal, verbaal en fysiek.

We leggen de nadruk op het vermijden van een gevecht, de-escalatie. We leren kinderen vooral hoe ze NIET moeten vechten.  We leren hen aandachtig te zijn voor gevaar, we leren hen hoe ze moeten ontsnappen uit een gevaarlijke situatie, bij wie ze terecht kunnen…

De aangeleerde “gevechts”technieken dienen als brandblusapparaat. Voor als het echt fout gaat. Die technieken worden dan ook steeds juist gekaderd.

Lesgeefster

Nathalie Heylen studeerde sport en daarna psychologie in functie van de job als lesgeefster zelfverdediging.

Planning

Klik hier

Voorwaarden

Er kan enkel worden ingeschreven na een (gratis) proeftraining. Jongeren kunnen maximum 1 gratis proefles volgen. We behouden ons het recht voor om inschrijvingen te weigeren zonder opgave van reden. De leeftijdsgrenzen zijn niet absoluut.

proeftraining

In tegenstelling tot bij de groepslessen voor volwassenen waar we geen toeschouwers toelaten kunnen de lessen voor kinderen wel door één volwassen begeleider (niet de ganse familie of vrienden) worden bijgewoond. De begeleider neemt plaats in de cafetaria.

Na het indienen van de aanvraag krijg je snel antwoord. Mocht je binnen de 24u niks ontvangen hebben kijk dan eens in je spambox of bij je ongewenste mail je kan ook bellen (we bellen altijd terug, zorg wel dat u uw nummer nalaat als u caller id off belt) of stuur een naar  0473 75 92 42. 

OPGELET: onaangekondigd binnenspringen heeft geen zin, voor en na de training hebben meestal geen tijd. We laten ook geen toeschouwers toe.