Nieuw dak

De EKMA krijgt een nieuw dak! Deze ingrijpende renovatie heeft echter tot gevolg dat we om veiligheidsredenen een aantal trainingen moeten schrappen.

Hoewel de dakwerkers hun uiterste best doen om de hinder te beperken, is het niet uit te sluiten dat er meer dan regelmatig glas en metaal valt. We nemen dan ook geen risico en passen onze planning aan.

Check dus regelmatig de planning!

20171026_114259