Krav Maga voor iedereen

Vanaf februari bieden we 5 types lessen aan met elk een specifieke inhoud en intensiteit. Dat wil zeggen dat je vooraf op de planning kunt zien wat je te wachten staat.

We leggen nog meer de nadruk op een vrije keuze van afwerking. Zo kunnen mensen uit de zorgsector of politiemensen tijdens bepaalde lessen kiezen voor bedwang ipv neutralisatie of weglopen. Ook houden we tijdens het rollenspel rekening met je doel. Als je Krav Maga komt volgen in functie van je job gaan we daar rekening mee houden. Je rol zal, indien je dat wenst, worden aangepast.

Door deze vernieuwde aanpak haal je nog meer rendement uit het aanbod en zal je dus nog sneller vooruitgang boeken.

De 5 types lessen zijn:

Techniek overzicht

Overzicht van een reeks technieken. We bekijken dan alle technieken uit die reeks.

Intensiteit: rustige opwarming, stretching en uitvoering.

Voorbeeld: korte bespreking van de basismechaniek(en) van de ontsnapping uit een wurging, intrainen van de bewegingen, bekijken van de diverse situaties waarin de techniek zou kunnen worden toegepast (staand tegen een muur, liggend, zijwaarts), uitvoeren van die situaties.

minstens 1 x per week telkens op een andere dag.

Techniek detail

Detail van één bepaalde techniek of gevechtsbeweging. We beginnen met een situatie en werken stap voor stap tot we de volledige techniek hebben. Het einddoel is de uitvoering van de techniek met afwerking naar keuze.

Intensiteit: beginnen met een rustige opbouw gaande tot hevige uitvoering.

Voorbeeld: korte besprekening van de basismechaniek(en) van een pistoolontwapening vooraan tegen het hoofd, rustige uitvoering van de techniek en stilaan opbouwen tot een realistische uitvoering met afwerking naar keuze (weglopen, neutraliseren of bedwang).

minstens 1 x per week telkens op een andere dag.

Conceptles

Opwarming / drills en toepassing van de concepten, zonder teveel nadruk te leggen op technische aspecten.

Intensiteit: kan hevig en fysiek zwaar zijn.

Voorbeeld: gebruik van snelheid, dynamiek, verrassing, overdondering en de veiligheidshouding.

minstens 1 x per week telkens op een andere dag.

Rollenspel

Opgelegd rollenspel met briefing, uitvoering, debriefing. Gaat door in onze dancing, winkel of straat…

Intensiteit: rustig, kan zelfs theoretisch zijn.

Voorbeeld: een paar mensen zitten aan de toog van een dancing, plots gooit iemand die zich tussen de paar mensen wringt een drankje om… de persoon in kwestie heeft gedronken en zoekt ruzie… Er is lawaai, de man is niet te verstaan maar zijn lichaamstaal spreekt voor zich, er is een beperkte zichbaarheid. Waar moeten we op letten, gaan we meteen in de aanval (en betalen we de rest van ons leven een schadevergoeding af)?

1 x per week, op maandag, dinsdag, vrijdag of zaterdag.

Stresstraining

Fysieke stressinductie, uitvoering van één of meerdere technieken/concepten onder moeilijke omstandigheden.

Intensiteit: hevig

Voorbeeld: Hevige opwarming, diverse opdrachten uitvoeren tijdens fysieke inspanning en het risico lopen op een aanval…

minstens 1 x per 2 weken, telkens op een andere dag.