Zelfverdediging in de zorgsector

Voor deze vorming slaan de AP Hogeschool Antwerpen en European Krav Maga Academy de handen in elkaar en situeren we (zelf)verdediging in de zorgsector. De relatie met de cliënt staat hierbij centraal. In de vorming verduidelijken we het concept van ‘verantwoord handelen’ en het belang van de-escalatie en geweldbeheersing bij zowel de cliënt als onszelf.

Omgaan met agressie in een hulpverleningsrelatie veronderstelt inzicht in hoe agressie ontstaat en zichtbaar wordt. We exploreren hoe we agressie kunnen herkennen bij zowel de cliënt als onszelf.
Wanneer we ervan uitgaan dat alle gedrag communicatie is, gaat dit ook op voor agressie.  We staan stil bij wat de betekenis van agressief gedrag kan zijn en gaan na welke acties we kunnen ondernemen om de communicatie te optimaliseren.

Wanneer we agressie niet meer kunnen afremmen met verbale instructie, is non-verbale instructie erg belangrijk. We trainen in de opleiding in het aannemen van een veiligheidshouding, afstand (de fence en de flinch response) en het anticiperen op fysieke agressie. Concepten die we hierbij hanteren zijn oa: 360°, body defense, dode kant en het toelichten en inoefenen van ‘verplaatsingen’.

In de vorming kunnen deelnemers concrete situaties aanbrengen. We zullen samen de analyse maken van het agressieve gedrag en allerlei methodieken en technieken om het gedrag te hanteren inoefenen. Tot slot situeren we ‘zelfverdediging’ in een protocol van integraal agressiebeleid.

Gedurende de eerste opleidingsdag reiken we het kader aan van waaruit we zullen werken en brengen we dit door oefening in de praktijk. De twee volgende opleidingsdagen omschrijven we als terugkomdagen waarop we stilstaan bij de vragen uit jullie praktijk bij het hanteren van het model. Het is mogelijk enkel in te schrijven voor de eerste opleidingsdag.

Meer info: http://www.ap.be/