De Combat Mindset

De combat mindset is een geestestoestand die je overlevingskansen verhoogt. We willen geen paranoia kweken door u constant in een verhoogde staat van paraatheid te laten rondlopen en daarom leren we u ook situaties inschatten. Maar dat is dan weer een ander verhaal.

Hoe alert moet ik zijn?

Het is natuurlijk niet onverstandig om altijd redelijk alert te zijn, de vraag is nu wanneer u van rust naar ‘hyper’alert moet schakelen?

Jammer genoeg is daar geen duidelijk antwoord op te geven. Wanneer u in welke mate alert bent hangt af van de inschatting die u maakt van een situatie.

Professionals uit de beveiliging hanteren voor elke staat van bewustzijn een kleurcode gaande van wit tot zwart, waarbij wit rust is, en zwart opperste staat van bewustzijn.

White Onbewust en onvoorbereid – verwondering als er iets gebeurd

Yellow Relaxed bewust  – bewust dat er iets zou kunnen gebeuren

Orange Specifiek bewust – iets trok uw aandacht

Red Klaar voor het gevecht – er is iets gedetecteerd en u bent klaar voor een confrontatie

Black Bezig met het gevecht – de confrontatie is aan de gang

Deze kleurcode is gebaseerd op de ‘Cooper Color Code’ die gaat van wit tot rood. Het zwart werd er later door de US Marines aan toegevoegd.

Veel mensen lopen in een neutrale staat van bewustzijn over straat. Die neutrale staat van bewustzijn ontstaat door gewenning aan de omgeving en de gedachte dat alles veilig is. U vindt diezelfde staat van bewustzijn ook terug in een gemiddelde vechtsport les. Iedereen doet zijn of haar oefeningen zonder speciaal alert te zijn. Op straat zijn er verkeersregels, borden, lichten, een stoep en anderen die u ontwijken. Tijdens een vechtsport les is dat net zo. Iedereen rekent op elkaar en meestal loopt alles ook op wieltjes. De sensei (leraar) grijpt in als er een gevaarlijke situatie ontstaat…

Als u met de wagen rijdt is dat (hopelijk voor u) in een verhoogde staat van bewustzijn, u zit in Code Yellow. U let beter op, voorziet problemen en bent alert voor kinderen die op elk moment de straat kunnen oversteken. U weet dat er elk moment iets kan gebeuren en dat een late reactie tragische gevolgen kan hebben.

Het schakelen tussen de verschillende codes verloopt normaal gezien automatisch, u dient echter vòòr de confrontatie een juiste instelling te hebben om adequaat te kunnen reageren. Die instelling is de Combat Mindset.

De elementen van de Combat Mindset zijn:

– Waakzaamheid

Waakzaamheid is niet alleen de aanleiding om naar de Combat Mindset te ‘schakelen’ maar maakt er zelf ook deel van uit. Voor, tijdens en na de confrontatie of het gevecht is het een element dat u niet uit het oog mag verliezen. Het is niet omdat uw initiële tegenstander op de grond ligt dat er niet nog iets kan gebeuren. Blijf alert tot u volkomen veilig bent.

– Zelfbehoud

Zelfbehoud, uw eigen veiligheid is de basis van elke vorm van zelfverdediging. Om het met een cliché te zeggen “een vermeden gevecht is een gewonnen gevecht”. Een gevecht uit de weg gaan, al is het met een smoes, is niet laf maar verstandig. Laat uw tegenstander maar roepen. Zonder kleerscheuren uit een confrontatie komen is prioriteit nummer één.

Denk ook eens na over de volgende situatie: u loopt met een geliefde over straat en plots verzeilt u in een groepje van een drietal dronken idioten. Ze beginnen te duwen. Het is redelijk waarschijnlijk dat u er een paar kunt neerslaan. Wat doe u?

Inderdaad, tracht u eruit te praten! Stel dat het verkeerd loopt, u gaat tegen de vlakte en uw geliefde blijft alleen achter met de dronken heren?

In deze situatie beslissen om het gevecht aan te gaan is waarschijnlijk een ego kwestie en niet zozeer een rationele beslissing. Zet uw ego opzij en tracht veilig weg te komen.

– Determinatie

Als er ondanks uw wil om een gevecht te vermijden toch een agressie komt dan bent u gedetermineerd. Dat wil zeggen dat u alles gaat doen om te winnen. Bijten, krabben, nijpen, stoten en trappen. Alles is toegestaan (vooral als uw leven, of het leven van een geliefde ervan afhangt). Blijf bij uw beslissing!

– Verrassing

Na de-escalatie ga je vanuit onze basisstand, liefst terwijl je verbaal afleidt een aanval inzetten. Het verrassingselement kan ervoor zorgen dat de tegenstander in reactie-modus zit.

– Snelheid

Je gaat snel tewerk. Je hebt immers niet veel tijd en op de koop toe is het niet verstandig om lang met een tegenstander bezig te zijn. Misschien zijn er vriendjes onderweg, misschien is hij fitter… Laat niet teveel tijd tussen de aanvalsbewegingen.

– Overdondering

Door je snelheid, en de constante uitgeoefende druk, misschien zelfs door je verbale ‘assistentie’ ben je overdonderend. Je geeft je tegenstander geen tijd om te recupereren.

De Combat Mindset en de wet

Hierboven staan een aantal zaken waardoor je misschien de wenkbrauwen gaat fronsen. Vooral het zinnetje “alles is toegestaan” blijft bij velen hangen. Het bereid zijn tot het uiterste te gaan is belangrijk. Vooraf tijdens training de mate van agressie beperken of bepaalde bewegingen per definitie uitsluiten (ellebogen, bijten,…) leidt onvermijdelijk tot remmingen die in extreme situaties de dood tot gevolg kunnen hebben.

Soms moet men gewoon doen wat nodig is.

In het Krav Maga spenderen we veel aandacht aan juiste gevechtsconditionering. Dat wil echter niet zeggen dat u in een gevecht niet kunt beslissen te stoppen met trappen of slaan. Vooral omdat we u al vooraf laten nadenken over dat soort zaken kunt u uw eigen morele waarden perfect blijven hanteren. Het is namelijk gemakkelijker om een stapje terug te nemen dan om vanuit een beperkt systeem plots toch zaken te moeten doen waar u nooit over heeft nagedacht.

Vergelijk het met een Formule 1 wagen die best wat trager kan rijden. De Trabant zal echter nooit de snelheid van de F1 halen.

Onze trainingsmethode is veilig én bereidt u op de juiste manier voor. Het kan dat iemand de aanzet tot een beet geeft, maar meer is niet nodig. Eventjes op het gaspedaal gaan staan kan geen kwaad zolang de koppeling ingedrukt blijft.

One bleeding-heart type asked me in a recent interview if I did not agree that ‘violence begets violence.’ I told him that it is my earnest endeavor to see that it does. I would like very much to ensure—and in some cases I have—that any man who offers violence to his fellow citizen begets a whole lot more in return than he can enjoy. (Col Jeff Cooper  1920 – 2006)