Basisprincipes

Principes bepalen de werking van het systeem en zijn dus ook bijzonder belangrijk. De principes van het Krav Maga zijn gebaseerd op wetenschap, en niet zoals bij sommige vechtsporten op overlevering, veronderstellingen of geloof.

Naast de elementen (zelfbehoud, determinatie, verrassing, overdondering) uit de Combat Mindset die op zich eerder een concept is, zijn er nog een aantal belangrijke basisprincipes die het uitzicht van ons systeem bepalen.

Veiligheid

Je eerste prioriteit is je eigen veiligheid en de veiligheid van je geliefden. Doe er alles aan om die te garanderen. Een blokje omlopen, vluchten, de-escaleren. Vechten komt op de laatste plaats

Gebruik je omgeving

Dit mag je zeer breed interpreteren. Het zonlicht schijnt beter in de ogen van je tegenstander dan in die van jou. Gebruik een stoel om afstand te houden, gooi zand of wisselgeld naar het aangezicht van je tegenstander,…

Simultaniteit

Een wering, blokkage of ontwijking gaat gepaard met een onmiddelijke aanval. Als dat niet mogelijk is dan moet de tegenaanval zo snel als mogelijk worden uitgevoerd.

Primaire doelen

De nadruk ligt op aanvallen naar de primaire doelen, zwakke punten van het lichaam: ogen, kaak, keel, kruis en knieën.

Ga niet grondvechten

We vermijden ten allen tijde om op de grond terecht te komen. Op de grond ben je een gemakkelijk doel voor medestanders van je aanvaller. Ga niet knuffelen op de grond, geen klemmen of houdgrepen, maar wees beweeglijk en brutaal. Als je op de grond terecht komt tracht je zo snel als mogelijk veilig recht te komen.

Scannen

Op elk moment gaan we trachten de omgeving te scannen om een vluchtweg te zoeken en om eventueel bijkomend gevaar op te sporen. We doen dat door ons hoofd te draaien in de richting waarin we willen kijken omdat onder stress ons perifeer zicht wegvalt.

We vullen onze basisprincipes aan met algemene gevechtsprincipes die we behandelen in het hoofdstuk ‘wetenswaardigheden’.