fbpx

Krav Maga instructeur worden?

Bij de European Krav Maga Academy hebben we liever kwaliteit dan kwantiteit. We selecteren onze trainers en instructeurs zelf. Dat wil echter niet zeggen dat je niet welkom bent voor een gesprek. Het is echter een gegeven dat je eerst zal moeten meetrainen, je eerste 2 levels moet halen, een schriftelijk examen zal moeten doen, de trainerscursus moet volgen, een leven 3 halen om dan misschien na twee jaar instructeur te kunnen worden.

We bieden geen korte ‘snel instructeurtje worden’ cursussen aan.

We weten hoe het werkt, (Krav Maga) organisaties willen zoveel mogelijk vestigingen en produceren instructeurs aan de lopende band. Dit vaak met ‘verdien hopen geld’ beloftes. Het is een spelletje waar wij niet aan meedoen.

Dat uitdelen van certificaten is meteen ook de reden waarom we geen ’transitie’ of omscholingscursussen geven. Wie je ook bent, welk papiertje je ook hebt, als je gecertificeerd EKMA instructeur wil worden moet je het volledig traject doorlopen.

Het begin

De trainersopleiding is de basisopleiding, je leert alle basics en je leert ze op een verantwoorde manier overbrengen. Je kan de trainersopleiding pas aanvangen als je een Level 2 in je bezit hebt, na een intake gesprek en nadat je geslaagd bent voor het schriftelijk en mondeling toelatingsexamen.

Na het behalen van je L2 en het slagen voor het toelatingsexamen trainer ben je monitor. Je kan dan onder begeleiding van een instructeur trainingen geven zodat je ervaring opdoet.

Het toelatingsexamen kost €150,-

De opleiding is individueel en bestaat uit een stuk zelfstudie, een meeloopdag, individuele begeleiding door een docent, een technisch overzicht van alle mechanieken, gevechtsbewegingen en referentietechnieken in groep, examens en 6 stagetrainingen.

De opleiding zelf kost €650,-

De kandidaten dienen bereid te zijn het omvangrijk lespakket te volgen en kennen. Een groot deel van het vergaren van die kennis dient te gebeuren door zelfstudie. We stellen daarbij alle nodige tools ter beschikking.

– Basis psychologie, anatomie en traumatologie
– Basis ballistiek en wapenkunde
– Didactiek
– Trainingsleer
– Simulaties
– Conflicthantering

en uiteraard de  technieken en concepten.

De kandidaat trainer zal zijn kennis over de bovenstaande onderwerpen moeten aantonen middels een schriftelijk examen.

Na het slagen voor dit examen krijgt de kandidaat nog een belangrijke opdracht: schrijf een volledige workshop uit. Het onderwerp is vrij te kiezen. Indien de kanditaat minstens 75% scoort op beide opdrachten is hij geslaagd. Indien de score op de workschop 90% of hoger is, dan mag de workshop gebruikt worden in het instructeurstraject.

Daarbij dient de kandidaat trainer verschillende instructiefilms en cctv filmpjes te analyseren.

Tijdens het traject is er bijstand van een instructeur. Die instructeur zal de kandidaat opvolgen en bijsturen.

De nadruk ligt dus niet zozeer op de fysieke dan wel op de intellectuele aspecten. Je moet geen goed voetballer zijn om een goede coach te zijn.

We hechten enorm veel belang aan theoretische kennis van onze trainers. Eigenlijk interesseert het ons niet hoeveel push-ups ze kunnen uitvoeren gezien dat totaal irrelevant is. De trainer moet uiteraard wel de technieken en oefeningen perfect kunnen tonen.

De EKMA maakt gebruik van moderne trainingstechnieken en instructiemethoden. Alle achterhaalde verhalen waarbij de trainer persé de sterkste en grootste moest zijn horen niet thuis bij de EKMA.

Ook een achtergrond in oosterse vechtsporten is niet van belang. In sommige gevallen is die achtergrond eerder een probleem dan een voordeel. Voor alle duidelijkheid: het kan ons niks schelen hoeveel dan’s een kandidaat heeft of hoeveel sportwedstrijden hij ooit heeft gewonnen.

Zoals hierboven geschreven dienen de kandidaten te voldoen aan onze voorwaarden, dezelfde voorwaarden die we  voor onze leerlingen stellen. De eerste stap is dus altijd dat de kandidaat zal moeten meetrainen met de groep.

Na certificering kan je onafhankelijk trainer zijn. Je hoeft dus niet per definitie een vestiging te openen of onder een bepaalde naam te werken.

Instructeur worden

De opleiding kan enkel worden aangevat nadat je minstens een jaar trainer bent geweest en minimum 80 trainingen hebt gegeven.

Motivatie is zowat de meest belangrijke selectiefactor en daarom moet je dus eerst trainer worden en als trainer minstens een jaar meedraaien met een EKMA gecertificeerd instructeur of in een EKMA gecertificeerde school.

De kandidaat moet een workshop uitschrijven en geven. Op deze opdracht moet minstens 90% worden gescoord.

De kandidaat instructeur zal bijkomend een paper moeten inleveren over een onderwerp te kiezen uit een lijst van 5. Op deze opdracht moet de instructeur 80% scoren.

Het verschil tussen een trainer en een instructeur

Trainers bieden een beperkt aanbod, ze geven trainingen, geen lessen. Hun trainingen hebben een vast format met voldoende afwisseling. Trainers kunnen regelmatig bijscholingen volgen zoals Anti Homejacking, praktijksimulaties (rollenspel), Anti Rape,… zolang ze deze bijscholingen niet hebben gevolgd kunnen ze uiteraard die zaken niet verwerken in hun trainingen.

Een instructeur is vrij in de inhoud van zijn trainingen en lessen. Het spreekt voor zich dat ook hij/zij zich zal beperken tot onderwerpen die binnen zijn of haar competentiegebied vallen.

%d