Instructeur worden?

Bij de European Krav Maga Academy hebben we liever kwaliteit dan kwantiteit. We selecteren onze trainers en instructeurs zelf. Dat wil echter niet zeggen dat je niet welkom bent voor een gesprek. Het is echter een gegeven dat je eerst zal moeten meetrainen, je eerste 2 levels moet halen, een schriftelijk examen zal moeten doen, de trainerscursus moet volgen om dan misschien na twee jaar instructeur te kunnen worden.

We bieden geen korte ‘snel instructeurtje worden’ cursussen aan.

Het begin

De trainersopleiding is de basisopleiding, je leert alle basics en je leert ze op een verantwoorde manier overbrengen. Je kan de trainersopleiding pas aanvangen als je een Level 2 in je bezit hebt en geslaagd bent voor het schriftelijk ingangsexamen.

De opleiding is individueel en bestaat uit een stuk zelfstudie, een meeloopdag, individuele begeleiding door een docent, een technisch overzicht van alle mechanieken, gevechtsbewegingen en referentietechnieken in groep, examens en 6 stagetrainingen.

De kandidaten dienen bereid te zijn het omvangrijk lespakket te volgen en kennen. Een groot deel van het vergaren van die kennis dient te gebeuren door zelfstudie. We stellen daarbij alle nodige tools ter beschikking.

– Basis psychologie, anatomie en traumatologie
– Basis ballistiek en wapenkunde
– Didactiek
– Trainingsleer
– Simulaties
– Conflicthantering

en uiteraard de  technieken en concepten.

De nadruk ligt dus niet zozeer op de fysieke dan wel op de intellectuele aspecten. Je moet geen goed voetballer zijn om een goede coach te zijn.

We hechten enorm veel belang aan theoretische kennis van onze trainers. Eigenlijk interesseert het ons niet hoeveel push-ups ze kunnen uitvoeren gezien dat totaal irrelevant is. De instructeur moet uiteraard wel de technieken en oefeningen perfect kunnen tonen.

De EKMA maakt gebruik van moderne trainingstechnieken en instructiemethoden. Alle achterhaalde verhalen waarbij de trainer persé de sterkste en grootste moest zijn horen niet thuis bij de EKMA.

Ook een achtergrond in oosterse vechtsporten is niet van belang. In sommige gevallen is die achtergrond eerder een probleem dan een voordeel. Voor alle duidelijkheid: het kan ons niks schelen hoeveel dan’s een kandidaat heeft of hoeveel sportwedstrijden hij ooit heeft gewonnen.

Zoals hierboven geschreven dienen de kandidaten te voldoen aan onze voorwaarden, dezelfde voorwaarden die we  voor onze leerlingen stellen. De eerste stap is dus altijd dat de kandidaat zal moeten meetrainen met de groep.

Na certificering kan je onafhankelijk trainer zijn. Je hoeft dus niet per definitie een vestiging te openen of onder een bepaalde naam te werken.

Kostprijs: €650,- BTW inclusief.

Instructeur worden

De opleiding kan enkel worden aangevat nadat je minstens een jaar trainer bent geweest en minimum 80 trainingen hebt gegeven.

Motivatie is zowat de meest belangrijke selectiefactor en daarom moet je dus eerst trainer worden en als trainer minstens een jaar meedraaien met een EKMA gecertificeerd instructeur of in een EKMA gecertificeerde school.

De kandidaat instructeur zal bijkomend een paper moeten inleveren over een onderwerp te kiezen uit een lijst van 5.

 

 

Het verschil tussen een trainer en een instructeur

Trainers bieden een beperkt aanbod, ze geven trainingen, geen lessen. Hun trainingen hebben een vast format met voldoende afwisseling. Trainers kunnen regelmatig bijscholingen volgen zoals Anti Homejacking, praktijksimulaties (rollenspel), Anti Rape,… zolang ze deze bijscholingen niet hebben gevolgd kunnen ze uiteraard die zaken niet verwerken in hun trainingen.

Een instructeur is vrij in de inhoud van zijn trainingen en lessen.