Zelfverdediging is geen sport

Met de regelmaat van de klok krijgen we aanvragen binnen waarin kandidaten (Krav Maga) zelfverdediging in de categorie ‘sport’ plaatsen. Af en toe wordt Krav Maga ook gelijkgesteld met Karate, Aikido, Judo, Jiu Jitsu, MMA of Thaiboks. Meer dan regelmatig moeten we de discussie ‘zelfverdediging of niet’ voeren.

Bij de EKMA houden we echter van duidelijkheid. Krav Maga is geen sport maar een systeem. Het systeem is gebaseerd op reflexen, natuurlijke bewegingen, logica, mechanica en gezond verstand. Het doel van het systeem is zelfbescherming en in uitbreiding het beschermen van je naasten, dat is dus niet per definitie vechten. Liefst integendeel zelfs. De eerste optie is: vermijden van in een situatie terecht te komen. De tweede is: weglopen of de-escaleren als je in een situatie zit, de derde optie is je combatief onttrekken uit de situatie en weglopen en de laatste is vechten.  In de uiteindelijke uitvoering zijn er geen regels, letterlijk alles mag: liegen, afleiden, spuwen, krabben, bijten, kopstoten, slaan met of zonder hulpmiddel zoals je sleutels of een gsm en trappen.

Bij de EKMA leren we je elke fase van het agressietraject. Dat gaan van het herkennen van verdacht gedrag, congruent de-escaleren tot de debriefing fase waarbij je het verhaal vertelt aan de politie.

Het klopt dat we 90% gevechtsgericht trainen, het klopt dat sommige trainingen intensief zijn maar dat wil niet zeggen dat we sporten. Mocht dat het criterium zijn dan vallen een hoop intensieve jobs onder de noemer sport.

“Hela, maar op de site van Krav Maga Huppeldepup staat dat het sport is”.

Echt? Wel dan zijn ze fout. Het motief van KMH (afkorting van wat hierboven staat) is duidelijk: ze willen een graantje meepikken van de fitnessrage én van de zelfverdedigingsmarkt. Hun trainingen bevatten consequent minstens 30% irrelevante cardio fitness. Daarmee zeggen we niet dat cardio fitness slecht is, we zeggen dat je dat best buiten je Krav Maga les kan doen en zo meer uit de les kunt halen.  Ze gaan er van uit dat je al fit moet zijn om Krav Maga te kunnen doen. De mensen die het meest baat hebben bij Krav Maga zijn niet de fitte 30 jarige spierbundels die zich 100 keer kunnen optrekken…

Krav Maga profileren als sport gaat in tegen alle principes van Krav Maga.

“Jamaar, ik heb ooit eens een filmpje gezien op YouTube…” 

Ten eerste staat er op YouTube nogal wat onzin, ten tweede is een heel hoog percentage van wat gecatalogeerd staat onder Krav Maga helemaal geen Krav Maga. We begrijpen dat het moeilijk te herkennen is voor een leek maar het is niet omdat het er goed uitziet dat het ook goed is. Eén van de principes van Krav Maga is dat het snel te leren is… is zo’n vliegende schaarsprong snel te leren? Neen. Ergo, het is geen Krav Maga. Een ander principe is dat het efficiënt moet zijn. Is slaan zonder te raken (terwijl je achteruit gaat) efficiënt? Neen. Ergo, geen Krav Maga. Ik weet het, om moedeloos van te worden.

Als het er goed uitziet dan is het een choreografie, geen Krav Maga.

“Ik heb jaren Aikido zelfverdediging gedaan…”

Proficiat maar Aikido is geen zelfverdediging. Neem de gemiddelde Aikidoka (zeggen ze dat zo?) en zeg hem, in een trainingssituatie uiteraard, dat je hem gaat aanvallen. De meesten zullen vragen wat je gaat doen. Als je daarop antwoord dat je hem de kop gaat inslaan dan zal hij/zij je vragen hoe je dat gaat doen. We hebben gemerkt dat een gigantisch aantal mensen die Martial Arts beoefenen niet om kunnen met de stress en chaos van een echt gevecht. Ze bewegen heel mooi, ze hebben een goede balans, hun fijne motoriek is goed ontwikkeld maar er schort iets aan hun realiteitsbesef. Dat laatste is net het belangrijkste.

“Ik doe al jaren MMA en ik kan goed vechten”

Dat geloven we best maar er is een groot verschil tussen vechten in een ring en vechten op straat. Het klopt dat goeie MMAers zeer snel Krav Maga kunnen leren omdat hun training dichter dan wat ook bij die van een Krav Maga training ligt.

De opgenoemde vechtsporten en vechtkunsten zijn wat ze zijn: sporten of kunsten. Als je mooi wil bewegen dan moet je een vechtkunst beoefenen, als je punten wil scoren in een ring dan moet je vechtsport doen. Als je jezelf en je naasten wil leren beschermen moet je bij ons komen aankloppen. 

Tenslotte nog dit:

Beeld je eens een overvolle arena vechtsport fans in. Ze komen naar de wedstrijd van’t jaar. In de linkerhoek de 48Kg wegende Francine, in de rechterhoek de 104Kg wegende Peter. De bel gaat, Peter stapt kordaat op Francine af, hij wil haar slaan. Francine steekt haar handen naar voor en roept “Sorry meneer, ik zie dat u boos bent maar ik wil geen ruzie. Wat kan ik voor u doen?”. Peter kalmeert en zegt “ik wil winnen”. Francine repliceert: “ok, prima. Geen probleem. Jij mag de beker hebben”, waarop Peter blij uit de ring stapt…