Enquete EKMA leden

Enkele weken geleden hielden we een enquete onder de EKMA leden, de resultaten zijn uitermate positief.

Aantal respondenten: 89 waarvan 57,3% uit Antwerpen.

Op de vraag “Welke beschrijving past best voor de club waarbij u traint” waren de antwoorden van de Antwerpse respondenten unaniem “professioneel”. De mogelijke antwoorden waren professioneel, amateurstisch en geen mening.

De kostprijs van de trainingen is volgens 75% van onze leden correct, voor bijna 3% mag het nog iets duurder, voor 20% is het iets te duur en voor het overgebleven percentage van onze leden, 2% is het veel te duur. Dat komt vooral omdat we geen gespreide betalingen voorzien. We overwegen een halfjaarlijks abonnement in te voeren.

De tevredenheid over de instructeurs is unaniem en zonder uitzondering positief.

Uit de enquete blijkt ook dat we onze prioriteiten goed op een rijtje hebben. We hechten veel belang aan de goede sfeer tijdens onder de deelnemers. Diverse respondenten gaven spontaan aan dat ze dat enorm op prijs stellen. De toegepaste selectieprocedure bewijst haar nut.

Verder zien we ook op het gebied van infrastructuur en trainingsaanbod een grote tevredenheid. Het feit dat we over een eigen zaal beschikken en 8 trainingsmomenten per week aanbieden is bijna vanzelfsprekend positief.

Omdat we vanaf oktober vast zelfverdediging gaan aanbieden aan studenten zijn we van plan het trainingsaanbod nog uit te breiden zodat iedereen voldoende aandacht krijgt. De persoonlijke opvolging van elke deelnemer blijft één van onze prioriteiten.

De werkpunten zijn dan weer de afwerking van onze zaal. Naar aanleiding van de enquete hebben we besloten de stressruimte volledig vol te leggen en hangen met matten. Een werkje dat eind juni klaar is.

De cafetaria die al dienst deed als leslokaal zal daar nog beter voor worden ingericht. 

Het is een feit dat we zelfverdediging zeer ernstig nemen en streven naar een professionele omkadering. Als klant/leerling van de EKMA weet u dat we het belangrijk vinden dat u snel progressie maakt. Het is onze taak ervoor te zorgen dat u zich kunt behelpen in een stressvolle situatie en dat u geen 3 jaar moet trainen eer het zover is.